עמוס וצפניה כ"נסיכי אדם"

י"ח באב תשס"ז

שאלה:

חכמינו, בבארם הפסוק [מיכה ה ,ד]: "...והקימונו... ושמונה נסיכי אדם" מונים ביניהם את הנביאים עמוס וצפניה. במה נבדלים הם משאר הנביאים וגדולי האומה וכו', שהם נמנים בין "נסיכי - אדם"?


תשובה:

נראה לומר שהרשימה כוללת גדולים שעמדו "בצד" של ההיסטוריה. עמוס היה כבד פה ובני דורו לעגו לו. צפניה ניבא בזמן מנשה כשלא היתה כל אפשרות לנביאים להשמיע דבריהם בציבור מפני אימת המלכות.