מושג הקדושה

כ"ג באב תשס"ז

שאלה:

לגבי שיעור שלך על מושג הקדושה בו הסברת למיטב הבנתי כי קדושה היא קשר עם ה'. לפי זה מה זאת אומרת שה' הוא קדוש?


תשובה:

קדוש פירושו חי מאד.