מה העניין שאיוב הוא גוי?

כ"ח באב תשס"ז

שאלה:

שמעתי כמה שיעורים שלך על איוב ואמרת שהוא גוי וכו'. מה העניין שהוא גוי? הרי הוא חי לפני מתן תורה לא? וגם אברהם לא היה יהודי כמונו...


תשובה:

העניין שהוא גוי מבאר שהשאלות הנידונות בספר הן אוניברסליות.