באלו קטעים של ברכת המזון מותר לענות להורים שמדברים אליך?

כ"ח, כ"ט באב תשס"ז

שאלה 1:

ממים אחרונים ועד "עושה שלום במרומיו...", באלו קטעים מותר לענות להורים שמדברים אליך?


תשובה 1:

מותר עד תחילת ברכת המזון. ומסיום "לעולם אל יחסרנו", בנוסח האשכנזים, ומסיום "ריוח והצלה וכל טוב" בנוסח הספרדים.

שאלה 2:

דווקא מותר או גם חובה?


תשובה 2:

חובה אלא אם כן ברור שלא יקפידו.