האם מותר לתקוע מזוזה אחרי שקיעה?

י"ב באלול תשס"ז

שאלה:

האם מותר לתקוע מזוזה אחרי שקיעה?


תשובה:

כן.