דברי הרב בהזדמנויות שונות אודות קצירת האיברים ורצח האזרחים בסין (וידאו):
שיחה א' - דברי הרב בהפגנה מול שגרירות סין בת"א, ה' באב תשס"ז, 5 דקות.
שיחה ב' - דברי הרב בכנסת בנושא רצח העם בסין, אייר תשע"ג, 2 דקות.
שיחה ג' - דברי הרב על קצירת האיברים ורצח האזרחים בסין, כסלו תשע"ד, 2 דקות.