משמעות מושגים יסודיים בתורה לעומת הנצרות

י"ב בתשרי, י"ח בטבת, ה' בשבט תשס"ח

שאלה 1:

אולי הרב יוכל לעשות סדר ולהסביר את ההבדלים בין יהדות לנצרות לגבי המושגים הבאים: חטא, מחילה, כפרה, תשובה, טהרה/טומאה, שטן, יצר הרע.


תשובה 1:

חטא ביהדות הוא תמיד דבר רצוני. בנצרות הוא עשוי להיות גם מולד, כי לדעתם כל אדם נולד עם אשמה על החטא הקדמון. מחילה ביהדות היא תוצאה של השתוות הרצון של הנברא והבורא. בנצרות היא נס. כפרה ביהדות היא תיקון הרושם שעשה החטא בעולם, אחרי שהאדם חזר בתשובה, ואין היא מעכבת את התשובה. בנצרות הכפרה היא ריצוי מידת הדין באופן פלאי-מסתורי, ואין ערך לתשובה בלי כפרה. התשובה ביהדות היא עקירת הרצון מהחטא והיא נחשבת כעקירת המעשה. בנצרות יש לה ערך מוסרי אך לא אלוהי. טומאה וטהרה ביהדות הם מיעוט חיים והוספת חיים. בנצרות, אינני יודע. השטן ביהדות הוא הקטרוג על האדם בשל מעשיו או בשל חסרונו הטבעי. בנצרות הוא כמעט אל שני. יצר הרע ביהדות הוא סך כוחות החיים והוא חיובי, אלא שהוא צריך לפעול בשיתוף פעולה עם היצר הטוב. בנצרות הוא נחשב לרע מוחלט ולאסונו של האדם.שאלה 2:

עפ"י מה ששמעתי מהרב שהנצרות כופרת בתשובה או יותר מדויק לא מאמינה ביכולת של האדם לעשות תשובה אם כן מה המשמעות של כפרה בנצרות? האם זה לא חלק מתהליך התשובה ביהדות?


תשובה 2:

כפרה אינה ממין התשובה. תשובה היא שינוי רצון האדם וכפרה היא תיקון השפעת המעשה במציאות.שאלה 3:

האם יש הבדל בין המושג נס ביהדות לבין המושג נס בנצרות?


תשובה 3:

בנצרות יש לנס אופי מאגי כמו כלל התיאולוגיה הנוצרית. ביהדות הנס הוא חלק מסדר מוסרי כולל (מהר"ל) וגם אינו רצוי כל כך (רמב"ם).