חזרה על מצוות בספר דברים

י"ב בתשרי תשס"ח

שאלה:

מדוע משה רבנו חוזר בנאום המצוות בספר דברים על מצוות מסוימות כמעט במדויק (כמו למשל מאכלות אסורים), מחדש מצוות מסוימות (כמו למשל השבת אבדה, שילוח הקן) ומביא מצוות מסוימות בשינוי וחידוש ממה שנכתב בספרים קודמים (כמו למשל עבד עברי)? או בקיצור - מה הקו המנחה לפיו משה רבנו בחר את המצוות המופיעות בנאום המצוות? יש לציין כי שאלתי אינה מתייחסת למצוות המדגישות את מרכזיותו של "המקום אשר יבחר ה'" כמו רבות מהמצוות בפרשת ראה ואת המצוות שעוסקות ברשויות ובסדרי הממלכה כמו רבות מהמצוות בפרשת שופטים, שהרי הרלוונטיות שלהם לזמן של ערב הכניסה לארץ ברורה, אלא בעיקר למצוות העוסקות באדם הפרטי כמו אלו שנפוצות בפרשת כי תצא.


תשובה:

ספר דברים הוא עריכת התורה בתור החוקה המדינית של עם ישראל בארצו. כמעט כל המצוות של פרשת כי תצא מדברות על קדושת הברית, כי בה תלויה האחיזה בארץ.