מדוע "האיש קודם לאישה להחיות"?

י"ב בתשרי תשס"ח

שאלה:

א. מדוע "האיש קודם לאישה להחיות"?

ב. האם זוהי ההלכה למעשה?

ג. מה לגבי שיקולי גיל, צדיקות?

ד. האם להקדים מישהו נחשב כ"דוחין נפש מפני נפש"?

ה. האם זה אומר שנשים שוות פחות בגלל שצוו על פחות מצוות?


תשובה:

א. אשה קודמת לפדות כי השבי קשה ומסוכן לה יותר. ואיש קודם לחיות כי הוא יקיים יותר מצוות.

ב. בשעת מעשה יש תמיד מרכיבים נוספים מפאת הנסיבות.

ג. לכאורה שייך.

ד. לא.

ה. לא.