אודות הרב אורי עמוס שרקייליד אלג'יריה תשי"ט, גדל בצרפת ועלה ארצה בשנת תשל"ג.

למד תורה מפי מו"ר הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל ותלמידיו, מפי הרב יהודה ליאון אשכנזי (מניטו) זצ"ל ומפי הרב שלמה בנימין אשלג זצ"ל.

משמש כראש המחלקה הישראלית במכון מאיר, ראש "מרכז מאיר ללימודי היהדות בצרפתית" [CMEJ] וראש המרכז העולמי לבני נח.

משרת בקודש כרבה של קהילת "בית יהודה" בקרית משה בירושלים.