לימוד אמונה מהש"ס

י"ג בתשרי תשס"ח

שאלה:

האם אפשר ללמוד אמונה מהש"ס? אם לא אבקש מהרב שיביא את מקורותיו. וכן רבי יהודה הלוי האם למד קבלה חוץ מהש"ס?


תשובה:

בדיוק כמו שאפשר ללמוד הלכה מהש"ס ואעפ"כ אנו נדרשים לספריהם של גדולי הדורות. ריה"ל היה מקורב לקבלה, כפי שהוכיח זאת רבי אליהו בן אמוזג בספר טעם לשד.

כתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)