חזון העצמות

ט"ז בתשרי תשס"ח

שאלה:

בנבואת חזון העצמות לאחר תיאור תחייתם מפרש ה' לנביא שמדובר על חזרת העם לארצו בשלביות. האם זו הפרשנות המקובלת? שמעתי מחרדים שזה המקור לתחיית המתים הפרטית. האם ניתן לפרש כך ,למרות שבפירוש בהמשך של ה' לנביא הוא ממש מדבר על עמו ששב לארץ? האם יש פרשנים שרואים בכך את המקור לתחיית המתים הפרטית?


תשובה:

רוב דעות התנאים בפרק חלק הן שחזון העצמות אינו מדבר על תחיית המתים עד כדי כך שכאשר הביא ריב"ז ראיה לתחה"מ מהכתוב בישעיה "יחיו מתיך" הקשו עליו המינים "ודילמא מתים שהחיה יחזקאל". גם בהמשך הסוגיא: "ונילף ממתים שהחיה יחזקאל? סבר לה כמ"ד משל היה".