הצבע הכחול בצפת

י"ח בתשרי תשס"ח

שאלה:

האם המנהג של הספרדים בצפת לצבוע את הרחובות והקירות בצבע כחול יש לו בסיס ביהדות או שזו סתם אמונה טפלה?


תשובה:

יש אומרים שזה מרחיק זבובים. יש אומרים נגד עין הרע. חוץ מזה זה מוסיף חן למקום.