למה מלאך ולא ה' אומר לאברהם לא לשחוט את בנו?

י"ח בתשרי תשס"ח

שאלה:

בפרשת העקדה הקב"ה מצוה את אברהם אבינו, אבל אחר כך מלאך אומר לאברהם לא לשחוט את בנו. מדוע השינוי הזה?


תשובה:

כשאברהם מבקש לשחוט בפועל, הוא רחוק יותר מרצון ה'. לכן הדיבור על ידי אמצעי.