פיסקא מג באורות התחיה

י"ח בתשרי תשס"ח

שאלה:

ראיתי באתר הנאצה "אזמרך בלאומים" מכתב נגד מרן הרב זצ"ל (ושם המכתב מיוחס למהרי"ל דיסקין ולגר"ח זוננפלד זצ"ל)המזכיר את חלקה של פיסקא מג באורות שם כותב הרב: "הנפש של פושעי ישראל שבעקבתא דמשיחא, אותם שהם מתחברים באהבה אל עניני כלל ישראל, לארץ ישראל ולתחית האומה, היא יותר מתוקנת מהנפש של שלמי אמוני ישראל, שאין להם זה היתרון של ההרגשה העצמית לטובת הכלל ובנין האומה והארץ."

מאוד הייתי מעונין לשמוע בהרחבה עד כמה שניתן מהרב את ההסבר העמוק לפיסקא זאת.


תשובה:

הרב מחלק את הציבור על פי החלוקה הקבלית נפש-רוח-נשמה. שהדתיים הלא ציוניים מתוקנים יותר ברוח ופחות בנפש. החילונים הציוניים מתוקנים יותר בנפש ופחות ברוח. והצדיקים העליונים, בעלי נשמה, מאחדים בין אלה לאלה.