הקדמות לתפילה

י"ט בתשרי תשס"ח

שאלה:

מדוע בהקדמות לתפילה בסוף הקורבנות מופיע 13 מידות של רבי ישמעאל? מה הקשר בין זה לתפילה? כמו כן גם המשנה של ה"פאה והביכורים... ותלמוד תורה כנגד כולם" - מה ענינה שם ועוד לפני הקורבנות?


תשובה:

13 מידות כדי ללמוד גמרא בכל יום. ובחרו ברייתא דריש תורת כהנים שכוללת את רוב ענייני תושבע"פ, ודין לימוד ברייתא כדין לימוד תלמוד. זו ברייתא כדי לצאת ידי חובת תלמוד תורה אחרי ברכות התורה.