הברכה על ישיבה בסוכה - הבדלים בין עדות

כ' בתשרי תשס"ח

שאלה:

למדתי שיש הלכות שונות לספרדים/אשכנזים/תימנים לגבי ברכת "...שציוונו לישב בסוכה". מה שמעניין אותי לדעת זה מה עומד בשורש הפסיקות האלה?


תשובה:

השאלה אם המצוות ניתנו לאדם הפרטי המקיים אותה, ואז אין מקום לאשה לומר "וציוונו לישב בסוכה", מאחר ואינה חייבת, או שניתנה לכלל ישראל, ואז כוללת גם מי שאינו מחויב בקיומה.