הברכה על ישיבה בסוכה - הבדלים בין עדות

כ' בתשרי תשס"ח

שאלה:

למדתי שיש הלכות שונות לספרדים/אשכנזים/תימנים לגבי ברכת "...שציוונו לישב בסוכה". מה שמעניין אותי לדעת זה מה עומד בשורש הפסיקות האלה?


תשובה:

השאלה אם המצוות ניתנו לאדם הפרטי המקיים אותה, ואז אין מקום לאשה לומר "וציוונו לישב בסוכה", מאחר ואינה חייבת, או שניתנה לכלל ישראל, ואז כוללת גם מי שאינו מחויב בקיומה.

כתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)