תורה, מדע ודברי הרמב"ן בהקדמתו לפירוש התורה

כ' בתשרי תשס"ח

שאלה:

הרב הסביר בהזדמנויות שונות שלתורה אין שום ענין עם עובדות מדעיות והיא עוסקת בתחום אחר. מאידך הרב אמר שבתורה העליונה שלפני ה' גנוזים כל הסודות העולמיים אבל זו לא התורה הנלמדת ע"י האדם. כיצד דברי הרב הללו מסתדרים עם דברי הרמב"ן בהקדמתו לפירוש התורה?


תשובה:

גם דברי הרמב"ן לא כפשוטם אלא מדברים על נשמת התורה.