תיקון תפילה

כ"ג בחשון תשס"ח

שאלה:

בהקדמתך לספרך "עיון תפילה", רשמת שכל תפילה שהיתה בתנ"ך היתה על ידי נביא ללא יוצא מן הכלל (מה עם "ויסב חזקיהו אל הקיר" במסכת ברכות?). ולכן, לפני חורבן בית שני היה חשש שמא האדם לא יפנה אל הקב"ה בתפילה עקב סתימת צינורות הנבואה, קמו אנשי כנסת הגדולה ותקנו את התפילה, וכלן אנו צריכים להתפלל על דעתם ועל דעת כוונותיהם. בסוף ההקדמה הרב רשם שמעתה, אין אדם רשאי לבדות תפילות מעצמו... שאלתי היא, מה הרב אומר על שיטת רבי נחמן מברסלב, ועל ספרו של תלמידו רבי נתן "ליקוטי תפילות", ובכלל על הרבה גאונים, ראשונים ואחרונים שתיקנו תפילות כאלו ואחרות?


תשובה:

חזקיהו נביא היה. ברכות י. מוהר"ן לא ביטל את תפילת אנשי כנה"ג אלא הוסיף עליה.