מתן תורה לעם חקלאי

כ"ג בחשון תשס"ח

שאלה:

התורה ניתנה לעם חקלאי והרבה יסודות בתורה בנויים על הרעיון שמקבלי התורה הם חקלאים ולכאורה אנחנו כבר לא כאלה בככל יוצא שהתורה לא כל כך רלוונטית אלינו בנושאים שקשורים לחקלאות.


תשובה:

התורה שבכתב נכתבה בהתאם לאופי החברה של זמן נתינתה. אין זה נוגע לאופיה של התורה בכלל.