החלפת שם - מקור להתר

כ"ח בחשון תשס"ח

שאלה:

קראתי תשובה של הרב שהוא המליץ לאישה להחליף שם מסיגלית לסגולה.


תשובה:

שמעתי בשם הרב לוי נחמני זצ"ל שאין לתת שם המסתיים באות תיו. כנראה משום שזו אחיזת החיצונים. מלבד זאת אני מכיר אשה בשם סגולה שמקודם קראוה סיגלית, ושינתה בהוראת הר"מ אליהו שליט"א.