למה רוב הבכורות בתנ"ך נדחים?

כ"ח בחשון תשס"ח

שאלה:

מהי הסיבה שרוב הבכורות בתנ"ך נדחים? והאם יש לזה שורש בבריאת העולם?


תשובה:

נטית הבכור היא לבטל את האח כדי לחזור להיות בן. יש להם קושי להגביר את המוסר על הטבע, מלבד אהרן "וראך ושמח בלבו".