סדר תעניות לאיש שעבר על איסור נדה

כ"ח בחשון תשס"ח

שאלה:

ראיתי שהרב כתב לאדם שעבר על אשת איש סדר תעניות. האם זה מצד גדר הלכה או מצד הסברה שהוא עשה דבר חמור, ואם כן כמה תעניות?


תשובה:

לפי זכרוני היה זה על איסור נדה. והסדר מפורש ברמ"א בהלכות נדה.