הקב"ה נמצא בכל או בארבע אמות של הלכה?

כ"ח בחשון תשס"ח

שאלה:

בשיעורו הרב מדגיש את המונותאיזם של היהדות: "שהבורא יתברך נמצא בכל". האם באמונה בקב"ה שכדברי הגמרא אין לו בעולמו אלא 4 אמות של הלכה אין חשש של עבודה זרה ח"ו?


תשובה:

הביטוי פותח ב"מיום שחרב בית המקדש" והוא ביטוי לצער השכינה על שמיום החורבן אין גילוי ה' בכל.