התאריך של התחדשות הנבואה לפי הרמב"ם ור' עזרא הנביא ממונקטור

כ"ח בחשון, א' בכסלו תשס"ח

שאלה 1:

חיפשתי ומצאתי כי בסביבות שנת ד'תתקע"ו חי אחד מרבותיו של הרמב"ן שנקרא ר' עזרא וע"פ החיד"א הוא רבי עזרא הנביא ממונקטור , מה פשר שמו והאם זה קשור לחישוב של הרמב"ם?האם התאריך של התחדשות הנבואה לפי הרמב"ם הוא תאריך התגלות ספר הזוהר?


תשובה 1:

אכן באותם הימים החלה התגלותה של תורת הקבלה בחוגים יחסית רחבים בפרובנס. גילוי ספר הזוהר היה מאוחר יותר (יש 70 שנה הפרש בין שני התאריכים).שאלה 2:

האם היה עוד אדם מגדולי ישראל שכונה נביא לאחר הפסקת הנבואה חוץ מרבי עזרא הנביא ממונקטור? האם לפיכך ניתן לומר כי דבריו של הרמב"ם לגבי חידוש הנבואה התקיימו? האם ידוע על כתבים של אותו רבי עזרא?


תשובה 2:

היו גם רבי אברהם אבולעפיא ורבי שמואל החסיד, ואולי גם רבי יוסף ברבי יהודה תלמיד הרמב"ם. עי' קול הנבואה עמ' קנח-קס. הרמב"ם סבר שהתחדשות הנבואה תהיה סמוכה להתחדשות המלכות לישראל, וזה לא קרה אז. אינני יודע על כתבים של רבי עזרא מלבד מה שמובא בשמו אצל בעלי התוספות. לדעת החיד"א ר' עזרא ממונקטור הוא ר' עזרא רבו של הרמב"ן, מחבר פירוש שיר השירים המיוחס לרמב"ן.