"לחוצת פתרוסים"

א' בכסלו תשס"ח

שאלה:

בפיוט לר' שלמה אבן גבירול הוא כות "שזופת שמש לחוצת פתרוסים" מה זה פתרוסים והאם זה קשור לצאצאיו של חם פתרוסים כסלוחים וכו'?


תשובה:

משועבדת למצרים, שבאו מארץ פתרוס.