תפילה - כפי שעומדים לפני מלך

ב' בכסלו תשס"ח

שאלה:

בהלכה נאמר שיש לעמוד בתפילה בלבוש הראוי לעמידה בפני מלך. הכהנים מורידים את הנעלים באמצע החזרה. כהן המרגיש שכך הוא לא היה הולך לפני מלך: איך הוא מסתדר עם ההלכה שהובאה לעיל? מה הגדרים המדוייקים של עמידה בלבוש הראוי לפני מלך?


תשובה:

אין ההלכה הזאת נוגעת לנעלים, שחליצתם מורה על שפלות, ככוהנים במקדש שהלכו יחפים ולבשו בגדי פאר. לבוש שלפני מלך נוגע במה שדרכו להתכסות ולא באיכות הבגדים.

כתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)