ברכה לחיילי צהל ושלום המדינה

ב' בכסלו תשס"ח

שאלה:

ברשות כבוד הרב ברצוני לשאול שאלה שהתעוררה במהלך השבת האחרונה בבית הכנסת, שאלתי אדם היושב ליידי בבית הכנסת מדוע אינו עומד בשעה שאומרים את הברכה לחיילי צה"ל וברכה לשלום המדינה והוא ענה לי בשאלה "היכן כתוב שצריך לעמוד בשעת הברכות האלה?" ובאמת לא ידעתי להשיב לו ועל כן ברצוני לשאול 2 שאלות:

1. האם באמת צריך או יש חובה לעמוד בשעה שאומרים את הברכה לחיילי צה"ל ואת הברכה לשלום המדינה?

2. מהו המקור ההלכתי לכך?


תשובה:

העמידה היא מפני כבוד המלכות. אמנם אין מקור לכך אבל כך נהגו. ובמסכת דרך ארץ: "לא ישב בין העומדים ולא יעמוד בין היושבים".