נוסח ברכת כהנים

י"ז בכסלו תשס"ח

שאלה:

האם כאשר יש כוהנים בבית הכנסת יש לומר את הפסוק "ושמו את שמי...", או שמא אומרים פסוק זה רק כאשר אין כוהנים?


תשובה:

לא צריך לומר את הפסוק כשיש כוהנים. מה שהודפס במספר סידורים לאומרו הוא לדעתי מנהג בטעות.

כתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)