אמירת קדיש בשבוע אזכרה (יארצייט)

ז' בטבת תשס"ח

שאלה:

תאריך יום פטירתו של אבי יחול השנה ביום שבת. אנו נוהגים להתחיל לאמר קדיש מליל שבת שלפני יום האזכרה. האם כשהאזכרה (יארצייט) חלה בשבת אומרים קדיש רק באותה שבת או שמתחילים מליל שבת בשבוע שלפני כן?


תשובה:

רק באותה שבת.