מהי סגולתה הגאוגרפית של ארץ ישראל?

ז' בטבת תשס"ח

שאלה:

מהי סגולתה הגאוגרפית של ארץ ישראל?


תשובה:

היא ארץ הנבואה ומתאימה לכך בין היתר בשל אקלימה שגם ממוזג וגם כולל את כל האקלימים. גם בשל היותה במפגש היבשות והתרבויות. וגם בשל טבעה האלוהי מראשית הבריאה.