מהי סגולתה הגאוגרפית של ארץ ישראל?

ז' בטבת תשס"ח

שאלה:

מהי סגולתה הגאוגרפית של ארץ ישראל?


תשובה:

היא ארץ הנבואה ומתאימה לכך בין היתר בשל אקלימה שגם ממוזג וגם כולל את כל האקלימים. גם בשל היותה במפגש היבשות והתרבויות. וגם בשל טבעה האלוהי מראשית הבריאה.

עזרו להפצת התורה של הרב!

כתבו למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)