ספר הכוזרי על מערת המכפלה

ז' בטבת תשס"ח

שאלה:

מה הכוונה ב"כי לפי המקובל אצלנו נקברו ב'מערת המכפלה'..."? (כוזרי, מאמר שני, פסקה יד)


תשובה:

הכוונה שזו מסורת בעל פה. כי בכתוב לא נאמר שקבורים שם אדם וחוה.