ספר חשמונאים

י' בטבת תשס"ח

שאלה:

1. הראו לי פסקה בספר חשמונאים (או מכבים) שם נאמר שיהודה הוציא מצבאו את כל מי שאירש אשה נטע כרם ובנה בית. והרי היתה זו מלחמת מצוה?

2. האם ספרי החשמונאים הם "ספרים חיצוניים"? אם לא - מהם אותם ספרים חיצוניים שאסור לקוראם?


תשובה:

1. הרב גורן אומר שבתחילה לא הוכרזה מלחמה רשמית והיה זה מעין מלחמת הרשות.

2. הם ספרים חיצוניים ולכן אין לקרוא "בהם" כלומר לעשותם מקרא, אלא ראוי לקרוא "אותם" כדי לדעת הסטוריה.