שיעורים קבועים של הרב אורי שרקי - מערכת השעות


ניסן תשע"ז


שפה\הערות נושא מקום שעה יום
בנים מהר"ל - דרוש על התורה מכון מאיר 11:00 א
Français, hommes Berechite Machon Meir 12:00 dimanche
בנים ספר "אורות" לראי"ה קוק מכון מאיר 16:30 א
בנים ספר "הכוזרי" לרבי יהודה הלוי מכון מאיר 17:30 א
בנות ספר "הכוזרי" לרבי יהודה הלוי מכון אורה 18:30 א
בנים ובנות "ספר "דרך ה' " לרמח"ל מכון מאיר 20:30 א
על פי בקשה אישית ספר "שני לוחות הברית" לרבי ישעיהו הלוי הורוביץ (השל"ה) רח' גבעת שאול 11,
י-ם
21:45 א
Français, femmes Berechite Machon Ora 9:00 lundi
בנים ובנות ספר דברים ראש יהודי (רח' בר כוכבא 54, תל אביב) 20:30 ב
ספר "נצח ישראל" למהר"ל מפראג בית כנסת "ישורון", רח' המלך ג'ורג' 44, ירושלים 10:45 ג
בנים ספר "אורות התורה" לראי"ה קוק מכון מאיר 16:30 ד
בנים ספר "אורות הקודש" לראי"ה קוק מכון מאיר 17:30 ד
בנות מבוא לתושבע"פ מכון אורה 18:30 ד
Français, hommes Introduction à la prière Machon Meïr 12:00 jeudi
בנים ספר ירמיהו מכון מאיר 16:30 ה
בנים, בספריה שו"ת מכון מאיר 17:30 ה
בנים ספר "עולת ראיה" לראי"ה קוק מכון מאיר 18:30 ה
לכל הציבור סוגיות במחשבת ישראל ביה"כ "בית יהודה", רח' שושנה 18, קרית משה, י-ם 7:45 ו
לכל הציבור ספר "עין אי"ה" לראי"ה קוק ביה"כ "בית יהודה", רח' שושנה 18, קרית משה, י-ם 17:45 שבת
  עיונים בסידור התפילה ביה"כ "בית יהודה", רח' שושנה 18, קרית משה, י-ם 7:10-7:20 א-ה

כתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)