קדושת בית אל

ט"ו בטבת תשס"ח

שאלה:

מה פשר קדושת המקום בית אל שמאד מודגשת בתחילת פרשת ויצא? במה בית אל קדושה יותר משאר המקומות בארץ ישראל? חז"ל המובאים ברש"י אכן נדחקים מאד להגיד שהר המוריה נעקר ובא לבית אל או שירושלים היא אמצע הסולם שראשו בבית אל, אך זה סותר את פשוטו של מקרא ואת העובדה שבית אל הוא מקום ידוע המופיע בעוד פעמים במקרא.


תשובה:

הכוזרי אומר שהיו מספר מקומות בארץ ישראל הנקראים "שער השמים" ובית אל בכללם.