מדוע יעקב הוא גם השמש וגם הירח בחלום יוסף?

ט"ו בטבת תשס"ח

שאלה:

מדוע יעקב הוא גם השמש וגם הירח בחלום יוסף (השיעור הזה חסר לצערי)?


תשובה:

יעקב עצמו ירח אך קנה את כוחו השמשי של עשו.