מה מקורן של שמות המזלות?

ט"ו בטבת תשס"ח

שאלה:

מה מקורן של שמות המזלות כגון: דגים, שור וכד' הם זה בא מהיהדות ? או שיש חלק שכן וחלק שלא?


תשובה:

בא מעובדי אלילים.