הברית בין אבימלך לאברהם

ט"ו בטבת תשס"ח

שאלה:

באחד משיעוריך אמרת שעקידת יצחק באה בתגובה לברית שכרת אברהם עם אבימלך, כלומר הקב"ה נתן לאברהם בן, את יצחק, כדי לרשת את הארץ, ואם אברהם "מוסר את גוש קטיף" אז אולי הוא לא מעוניין בארץ ולכן יחזיר את בנו לקב"ה.

העניין שלא ברור לי הוא - אם אבימלך הוא מלך פלישתים ושולט בארץ פלישתים, מדוע הוא צריך לבקש אותה מידי אברהם כחלק מהברית שהם כורתים (האם הברית ביניהם היא רק על עניין הארץ?) כמו כן לא ברורים לי דברי הכתוב: נאמר "כחסד אשר-עשיתי עימך, תעשה עימדי, ועם-הארץ, אשר-גרת בה" מדוע לא אומר אבימלך "ועם הארץ אשר אני גר בה"? כלומר מדוע ארץ פלישתים מיוחסת לאברהם ולא לאבימלך שהיא מקום מושבו, או שמא מדובר על חבל ארץ אחר?


תשובה:

אבימלך חש שעתיד זרע אברהם להיות חזק ולכבוש את כל הארץ. הביטוי "גרתה בה" משמעו שאברהם הוא גר=זר ולא תושב=אזרח.