האם בארץ גושן היתה מכת כינים?

ט"ז בטבת תשס"ח

שאלה:

האם בארץ גושן היתה מכת כינים (יעקב חושש שעתיד בשרו לרחוש כינים עם שאר ארץ מצרים)? אם כן - מדוע לא הפלה ה' בין ארץ גושן לשאר מצרים במכה זו?


תשובה:

לפי מה שפירשתי בשיעורי ספר שמות, דצ"ך היו כנגד אברהם יצחק ויעקב וערוב כנגד יוסף. רק כשהגיעה טענת פרעה שישראל בחרו בימי יוסף להתערב במצרים, הופלתה גושן במכת הערוב (מלשון תערובת) כדי להזכיר לו שיוסף הפלה בין אחיו למצרים בכך שהושיבם בנפרד. אבל בדצ"ך האתגר היה שונה.