"ובזכות התורה והמצוות ירשו את הארץ"

י"ח בטבת תשס"ח

שאלה:

שו"ע אורח חיים קפ"ח סעיף ב אומר המ"ב בס"ק ז' "ובזכות התורה והמצוות ירשו את הארץ". מה המשמעות של ביטוי זה? האם זה לא סותר את ההנחה שהארץ היא חטיבה עצמותית לאומה והארץ לא תלויה במצוות אלא המצוות תלויות בארץ וניתנו לצורך הקיום בארץ ולא בכדי לזכות בה?


תשובה:

צריך לזכות בחטיבה העצמותית.