ברכת שהחיינו בחתונה

כ"ג בשבט תשס"ח

שאלה:

מדוע ההלכה היא לברך שהחיינו על על הטלית החדשה ולכוון גם על הכלה ולא להפך?


תשובה:

ברכת שהחיינו תוקנה על קניית חפצים והכלה אינה חפץ כי אם אישיות.

עזרו להפצת התורה של הרב!

כתבו למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)