ספר בראשית וסיפור הבריאה הבבלי

כ"ג בשבט תשס"ח

שאלה:

אני חייל ומעוניין מאוד לשפר את ציון הבגרות שלי בתנ''ך. אני התחלתי ללמוד (לבד) מספר שנקרא "מיקודית 2003". השאלה שלי היא כזאת: מדוע בספר (לא תנ''ך) אלא בספר שלי ישנה השוואה מתמדת בין סיפור הבריאה התנ''כי שמופיע בספר בראשית לבין סיפור הבריאה הבבלי?


תשובה:

בספרים הנלמדים במסגרות החילוניות יש נסיון לכפור באלהיותה של התורה על ידי הטענה שאין דבריה אלא העתקה אנושית של סיפורי המיתולוגיה הבבלית. מצד האמת אין בזה כל ממש, שהרי ברור הדבר שהתורה האלוהית מתייחסת אל הרקע התרבותי של זמן נתינתה על מנת לנגד את התפיסות הנפוצות אז.