מקורות על פטירת רחל אימנו

כ"ג בשבט תשס"ח

שאלה:

בשיעור על רחל אימנו הרב מביא פירוש רש"י בו נאמר שרחל נפטרה בזמן שהארץ מנוקבת כברה, בין פסח לעצרת, פניתי למקור אותו הזכיר הרב ומצאתי שכתוב בו שהארץ חלולה ומנוקבת ככברה אבל לא מצאתי שמצוין שזה בין פסח לעצרת. רציתי לשאול האם הדבר מופיעה בגרסאות מסוימות של רש"י, ואם כן היכן?


תשובה:

פסיקתא רבתי ג (ביום השמיני), דף יט עמוד ב במהדורת וארשה.