האם למשה רבנו היתה בחירה?

כ"ג בשבט תשס"ח

שאלה:

למשה רבנו היתה בחירה?


תשובה:

כן. אחרי מעמד הר סיני לא היתה לו בחירה לשקר בשם ה'. משך חכמה.