נביאי בעל

ב' באדר א' תשס"ח

שאלה:

אם נביאי הבעל (ע"פ המדרש בילקוט שמעוני) ידעו שחיאל נמצא בתוך המזבח והכל שקר למה הם בכלל עבדו את הבעל? ואם הם לא באמת האמינו בו מה היה האינטרס שלהם? אני מניח שהם היו מעם ישראל או שאני טועה?


תשובה:

האמינו בבעל אך לא חשבו שבידו לעשות נס או שירצה לעשות נס.