הגמרא בכתובות דף י ע"ב

ב' באדר א' תשס"ח

שאלה:

1. כיצד עלי להבין את הסיפור המוצג בכתובות י ע"ב, על המקרה שהגיע לרבן גמליאל ברבי, בו הוא פסק להתיר את האישה אחרי שהושיבה על חבית של יין, ולא נדף מפיה ריח? הרי ברור שמערכת הרבייה ומערכת הנשימה אינם מחוברות?

2. וגם אם אני אקבל את פשט הדברים, מה בעצם הגמרא מנסה ללמד אותנו בהבאת המקרה הזה? האם יש עניין מיוחד בלגרום ללומד מבוכה?


תשובה:

יתכן שיש השפעה הורמונלית מהנעשה בפתח הרחם על ריח הפה.