שיעורים קבועים של הרב אורי שרקי - מערכת השעות


עדכון: י"א באדר ב' תשפ"ב
שפה\הערות נושא מקום שעה יום
Français Orot HaTechouva Zoom 10:15 dimanche
בנים הלכות תלמוד תורה לרמב"ם מכון מאיר 18:30 א
ההשתתפות בשיעור מותרת רק ברשות של הרב, על פי בקשה אישית ספר "שני לוחות הברית" לרבי ישעיהו הלוי הורוביץ (השל"ה) רח' גבעת שאול 11,
י-ם
21:15 א (פעם בחודש)
בנים ספר "נתיבות עולם" למהר"ל מפראג מכון מאיר 12:00 ב
זמנית בזום פרק חלק של מסכת סנהדרין בית כנסת "ישורון", רח' המלך ג'ורג' 44, ירושלים 10:15-11:00 ג
בנות ספר הכוזרי לרבי יהודה הלוי מכון אורה 14:00 ג
Français, filles Berechit Machon Ora 11:00 jeudi
Français, hommes Berechit Machon Meïr 12:00 jeudi
Français, hommes La prière Machon Meïr 15:15 jeudi
בנים ספר "אורות הקודש" לראי"ה קוק מכון מאיר 16:30 ה
בנים ספר "אורות" לראי"ה קוק מכון מאיר 17:30 ה
בנים שו"ת עם הרב מכון מאיר 18:30 ה
לכל הציבור ליקוטי נבוכים על "מורה נבוכים" בית כנסת "ישורון", רח' המלך ג'ורג' 44, ירושלים 20:30 ה
לכל הציבור סוגיות במחשבת ישראל ביה"כ "בית יהודה", רח' שושנה 18, קרית משה, י-ם 7:35 ו
לכל הציבור ספר "עין איה" לראי"ה קוק ביה"כ "בית יהודה", רח' שושנה 18, קרית משה, י-ם אחרי מנחה שבת
לכל הציבור ספר שמות ביה"כ "בית יהודה", רח' שושנה 18, קרית משה, י-ם 7:10-7:20 א-ה