תלמידי האר"י וערב רב - מקור

ב' באדר א' תשס"ח

שאלה:

קראתי מאמר של הרב על עניין הערב רב והרב הביא מתלמידי האר"י שחלקם היו מעורבים בנשמת הערב רב. הייתי מאוד רוצה לדעת מקור מדוייק לממרא זאת.


תשובה:

עולה מסמיכות המאמרים בהקדמה ט"ל בשער הגלגולים. כך גם שמעתי מפי מקובל חכם בדורנו.

עזרו להפצת התורה של הרב!

כתבו למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)