"פן אבוא והכיתי את הארץ חרם"

ד' באדר א' תשס"ח

שאלה:

ספר מלאכי שהוא האחרון בספרי הנביאים נותן לנו בסופו מסר מאוד ברור: "הנה אנכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בוא יום ה' הגדול והנורא: והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם" - כל זה מוכר וידוע אבל ההמשך פחות - "פן אבוא והכיתי את הארץ חרם". מה הכוונה האם יש מציאות שהארץ תוכה עד לחורמה וכך תסתיים ההיסטוריה? זה סותר את כל מה שלמדתי עד עכשיו לגבי נבואות הגאולה שחייבות להתקיים.


תשובה:

כוונת מלאכי היא שיש מנגנונים שמונעים את הכאת הארץ חרם, כגון שילוח אליהו להשיב לב אבות על בנים, כך שזה לעולם לא יקרה.