דתן ואבירם, תולדות משה מזמן שברח ממצרים עד שהגיע ליתרו

ד' באדר א' תשס"ח

שאלה:

אם חמושים עלו בני ישראל ממצרים, וכל הרשעים מתו במכת החושך איך דתן ואבירם בכל זאת יצאו עם ישראל?

כמו כן איפה אפשר למצוא ספר בו כתוב את תולדות משה מזמן שברח ממצרים עד שהגיע לביתו של יתרו (שזה הרבה זמן) ואיך הוא בנה את אישיותו בתקופה זו?


תשובה:

הכוונה שיסודות המוסר שעליהם נשענת היהדות נכונים יותר ותואמים את המוסר האמיתי. כשיש החלטות סותרות מדובר על אופן היישום של אותם עקרונות שעליהם כבר מסכימים כולם בעקבות ההתפתחות ההיסטורית, אך לא על עצם הערכים. אז כל אומה או חברה מכריעה לפי המתאים לה.